Реалізація акції «Мій перший найкращий зошит»

 

Реалізація акції

 

«Індивідуальна творча справа «Мій перший найкращий зошит» в рамках  обласного проекту«Я – першокласник!» у Мурафській СЗШ І-ІІІ ступенів.


    

 

З листопада по  лютий в Мурафській СЗШ І-ІІІ ст. проходить акція

    «Індивідуальна творча справа «Мій перший найкращий зошит»», спрямована на реалізацію обласного проекту «Япершокласник!».

   Акція «Індивідуальна творча справа  «Мій  перший найкращий зошит» (далі – Акція «ІТС») – форма організації виховної роботи з молодшими школярами, що ґрунтується на виховних технологіях колективного творчого виховання, створення ситуації успіху, ігрової діяльності. Сутність цих технологій в організації такого способу життя колективу, коли все ґрунтується на засадах моральності та соціальної творчості; коли між вихователями та вихованцями складаються у процесі діяльності суб’єкт-суб’єктні взаємини, в силу яких і вчитель, і учень рівнозначно почувають себе відповідальними за якісне виконання поставлених завдань; коли формування особистості відбувається у процесі самостійної та колективної творчої діяльності, у взаємозв’язку здійснюється спрямоване виховання різних ланок (виховання та самовиховання учнів і педагогів як особистісне, так і взаємне).

Організаторами Акції «ІТС» є Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, районні (міські) методичні кабінети (центри), органи управління райдержадміністрацій та міських рад, колективи загальноосвітніх навчальних закладів за підтримки управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

 Емблема Акції ІТС «Мій перший найкращий зошит»

                   

  Мета та завдання Акції  Індивідуальна творча справа

 

«Мій перший найкращий зошит».

 Акція «ІТС» проводиться з метою успішної адаптації учнів перших класів до навчання та спрямована на зниження рівня тривожності, подолання негативних емоційних станів в оволодінні навичками письма, забезпечення можливостей для підвищення самооцінки, гуманізацію міжособистісних стосунків дітей та дорослих.

                    Основними завданнями Акції «ІТС» є:

§  Оволодіння навичками каліграфічного письма.

§  Мотивування учнів перших класів до адекватної позитивної самооцінки.

§  Набуття молодшими школярами навичок позитивної вербальної та невербальної комунікації.

§  Стимулювання побудови сприятливих взаємовідносин у колективі.

§  Зміцнення  психологічних та емоційних стосунків між учителем та учнем.

§  Розвиток навичок саморегуляції емоційних станів.

 

Учасниками Акції «ІТС» є : 33 учні 1- их класів, їх учителі, батьки, адміністрації ЗНЗ.

 

 Умови та алгоритм організації  та проведення Акції ІТС

§  Учитель пропонує учням завести робочі зошити: зошит з української мови (коса лінія), з математики (клітинка) для набуття навичок каліграфічного письма.

§  Зошит підписується відповідно до вимог. На кожний зошит зверху розміщують напис «Індивідуальна творча справа «Мій перший найкращий зошит»».

§  Учні працюють  в  зошитах на уроках української мови, математики тільки в класі (записи від 2 до 4 рядків щоуроку згідно з вимогами).

§  Оцінювання робіт учителем здійснюється вербально. З метою заохочення, стимулювання учнів щодо дотримання графічних навичок письма, культури оформлення письмових робіт, гігієнічних правил письма в зошитах можна використовувати різні прийоми заохочення та самооцінка робіт учнями.

 

 

 

 

 

З метою презентації робіт всіх учнів в класі організовується постійно діюча виставка «Мій перший найкращий зошит»

 
З метою розвитку взаємної підтримки, стимулювання творчої активності та набуття молодшими школярами навичок позитивної вербальної та невербальної комунікації на початку кожного тижня проводиться зустріч-гра «Будемо знайомі» відповідно до тематики, зазначеної в календарно-тематичному плані ІТС


Підготовка обладнання ІТС (оформлення зошитів, постійно діючої виставки, атрибутів гри, долоньок, дипломів, тощо)