Річний звіт про діяльність закладу

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ  ЗА ПІДСУМКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

 МУРАФСЬКОЇ СЗШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

ЗА 2019-2020 Н.Р.

  Завантажити тут

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ  ЗА ПІДСУМКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

 МУРАФСЬКОЇ СЗШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

ЗА 2018-2019 Н.Р.

 

Звіт директора школи

«Про підсумки  навчально-виховної роботи за 2016-2017 н.р. та завдання 2017-2018 н.р.» 

Протягом   2016-2017 навчального року школа, у своїй роботі керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу  загальноосвітнього навчального закладу.

1. Загальна інформація про школу.

 
Мурафська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є колективною власністю Шаргородської районної ради Вінницької області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Шаргородської РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1983 року, земельна ділянка, яка належить школі має площу 3,7 га.,кубатура всіх приміщень складає близько 36 тис куб. У 2016-2017навчальному році працювало 41 педагогічних працівника та 28 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершує 337 учнів  у 19 класах, середня наповнюваність класів  становить 19 учнів.

2. Кадрове забезпечення.

  У 20
16-2017 навчальному році штатними працівниками Мурафська школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників.

  По якісному складу педагогічних працівників в нашій  школі:

-7 учителів має вищу кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

-26     учителі  «спеціаліст першої категорії»

-   3 учителів  «спеціаліст другої категорії»

-   10  учителів «спеціаліст»

 

 У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має такий вигляд: середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 17 год.

3. Методична робота.

  У школі діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. Вже не один рік педколектив працює над проблемою

«Розвиток творчих здібностей, інтересів, нахилів школярів в умовах особистісноорієнтованого навчання». Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету. 
  До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільни
х методичних обєднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету (кабінет заступника з НВР), де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчих груп, буклети учителів,  зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп’ютер, копіювальна техніка), тощо.


  У школі працювали  м/о: вчителів початкових класів, вчителів- гуманітарного циклу,  природничо-математичного, вчителів художньо-естетичного циклу, класних керівників.

Результативною була робота всіх методичних об’єднань та груп. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність.

 

  Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.
 

 У 2016-2017 навчальному році атестувалося 7 учителів. За результатами атестації встановлено 2 учителям кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»,  2 учителям підтверджено  кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої  категорії», підтверджено 1 учителю кваліфікаційну категорії  «спеціаліст вищої  категорії», встановлено 1 учителю вищу кваліфікаційну категорію та одну 1 кваліфікаційну категорію.

 

За рейтинговою оцінкою за минулий навчальний рік школа посіла  4 місце в районі серед середніх шкіл.

 Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо.

Попик О.В., Лобода А.Г., друкували свої уроки у фахових виданнях та газеті Шаргородщина.

 

 4. Навчальна діяльність учнів.

  Протягом 2016-2017 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2016 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 33 учні.

  У школі існує певна система роботи щодо профільного навчання. У 8-9 класах проводиться допрофільна підготовка. З цією метою бела налагоджена робота курсів за вибором та факультативів: логіка,  «Безпека дорожнього рух», основи християнської культури, видатні постаті України, рідний край.

Враховуючи потреби учнів, бажання батьків та можливості школи у 10-11- класах сформовані універсальний профіль  та історичний.
 Учні нашої школи були  учасники міжнародних конкурсів. Це  конкурси юних знавців англійської мови «Пазл» та «Грінвіч», української мови «Соняшник», російської мови «Медвежонок», математики «Кенгуру», історії «Лелека», природознавчих наук «Геліантус», фізики «Бобрення».

 

Навчальні досягнення учнів за річним оцінюванням :

Всього 337 учнів  :

Навчаються на високому рівні – 18 учнів  - 5  %;

На достатньому півні  - 139 учні – 40%

На середньому – 193 учні -55%

ПЕРЕМОЖЦІ ОЛІМПІАД всього – 10 учнів          

1-4 класи: ( 6 призових місць)

 5-11 класи (4 призових місця):

Відвідування :

Найкраще відвідування – 1-5, 7-а , 11-й  класи – 97%

Найнижчий показник відвідування : 9-Б – 89 % ( класний керівник  Тесля  Тетяна Григорівна), 10-й-90%   клас ( класний керівник  Лагановська  Мирослава Василівна

5. Зовнішнє незалежне оцінювання.
ВИПУСНИКІВ – 28

ЗДАЛИ ЗНО З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ:

 На достатньому рівні – 3 учні (7-9 балів)

На середньому – 18 учнів  (4-6 балів)

 На початковому рівні – 5учнів (2-3 бали)

 Не здали ЗНО з української мови – 2 учні           

Зареєстувались на зно:

Історія України -18 учнів

Біологія – 16 учнів

Математики – 14 учнів

Хімія – 12 учнів

Фізика – 7 учнів

Англійська мова – 8 учнів


6. Виховна та позакласна робота.

  Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно орієнтирів  виховання:
-ціннісне ставлення до держави

-цінісне ставлення до сімї, до родини;

-ціннісне ставлення до природи;

-ціннісне ставлення до праці;

-ціннісне ставлення до себе;

-ціннічсне ставлення до мистецтва.

 

 

 Районні виховні заходи у яких минулий рік взяла участь наша школа і показала активність наші учні:

• День Перемоги
• Заходи пам’яті жертв Голодомору
• Захід до річниці виведення радянських військ з Афганістану
• Численні конкурси
• Районні агітбригади
   Районний огляд художньої самодіяльності
   Інтелектуальне перехрестя
• Новорічні свята
•  фестиваль «Нащадки козацької слави»
 

 Активним у житті школи було учнівське самоврядування. У школі діє система самоврядування «Шкільний парламент» при якому діють міністерства.

Для наших школярів цей рік був особливим – адже учні активно доєдналися до загальнонародної допомоги армійцям. Ініціаторами всіх акцій на підтримку військових у зоні АТО були старшокласники, влаштовували флешмоби, організовували збір коштів і продуктів,  посилки з дарунками воїнам і листами, малюнками, обов’язково запрошували до школи учасників АТО, які бували у відпустках. Загалом лише коштів зібрали разом з учителямми -  в межах 13 тис  грн.

 

7. Правовиховна робота.

  У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:
- тематичні загальношкільні лінійки та класні години
- конкурси інтелектуально-розважальної гри «Дебати»
- лекції, бесіди на правову тематику
- анкетування
- зустрічі з працівниками правоохоронних органів
- уроки правознавства
- олімпіади з правознавства
- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями
- відвідування проблемних сімей вдома.


 Соціальним педагогом  школи регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Та все ж за звітний період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема вживання старшокласниками спиртних напоїв у вечірній час, тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин.

 

Проте, за рахунок постійної профілактичної роботи, співпраці з органами внутрішніх справ, на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх Шаргородського РВ УМВС  - стоїть один учень.


8. Соціальний захист.

  Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:
напівсиріт – 8;
• інвалідів –
10;

кількість багатодітних сімей -75;
• дітей з багатодічних родин - 153;

кількість дітей з малозабезпечених – 223;
• з неповних сімей – 29;
• багатодітних – 52;

дітей учасників АТО – 13.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи.

 Деякі діти з пільгових категорій за кошти районного бюджету мали змогу оздоровитися у дитячих оздоровчих таборах.

 

9. Профорієнтаційна робота.

  Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у
Мурафській школі здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках, позакласних виховних  заходах.
  Активно в цьому році пройшов тиждень профорієнтаційної роботи. У ході тижня були проведені цікаві та інформаційно-насичені заходи. Активно допомагали у цьому працівники районного центру зайнятості.

 

  Значна профорієнтаційна робота з учнями, високий рівень підготовки випускників свідчить про те, що за минулий навчальний рік усі дев’ятикласники працевлаштовані, з них близько 88 % продовжили навчання у 10-му класі, інші – у навчальних  закладах  І-ІІІ рівня акредитації,ПТУ  та інших навчальних закладах.  

10. Співпраця з батьками.

  Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Чергові з числа батьків слідкують за порядком під час загальношкільних заходів, беруть шефство над підлітками, що знаходяться на внутрішкільному обліку. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

11. Збереження і зміцнення здоров’я учнівта працівників.

  Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для  медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний
кабінет,  де працює шкільна медична сестра, яка організовує планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань.

 

Щорічно на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження.  Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі.

 

З  337 учнів школи основну групу відвідують  297 дітей, підготовчо-лікувальну –  18 учнів, спеціальну – 21 ученів, 1 дитина звільнена.

 

Медичне обслуговування працівників школи організовано  на базі Шаргородської ЦРЛ. Вони двічі на рік разом з працівниками їдальні проходять поглиблений медичний огляд у серпні та лютому місяцях за графіком кабінету профогляду медичної установи.

Огляди відбуваються за рахунок держбюджету.  Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри школи.

  Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, а також учні соціальної категорії. Гаряче харчування  учнів школи відбувається згідно графіку на двох  перервах у їдальні школи. Вартість обіду складає в середньому  5грн.

  Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями ЦРЛ, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.
 
Відбувається  оздоровлення молодших школярів у пришкільному таборі «Зелена планета». Минулого року вихованцями табору були 178 учнів школи. Під час оздоровлення у таборі проводились такізаходи: екскурсії, конкурси, розваги. 

12. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

  Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.
  На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові
.

  Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим мають місце показники травматизму дітей на уроках фізкультури. Вшколі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проводиться  відповідна робота з учителями фізкультури. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються.

13. Фінансово-господарська діяльність.

  Будівля школи прийнята в експлуатацію
 в 1983 році. Але не зважаючи на великий вік та зношеність,  адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Шаргородської РДА. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати,  доплат працівникам школи.

Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії.

 

За рахунок коштів батьків здійснюються  поточні ремонти коридорів та підготовка класних кімнат до навчального року - в минулому році це становило  14 118 грн. Зроблено ремонт туалету для хлопчиків на суму – 4 855 грн.

Протягом минулого року батьки допомагали школі придбанням миючих засобів для щомісячного генерального прибирання коридорів, внутрішніх туалетів, басейну школи; для мотокоси – масло, бензин, жилка;лампочки,електроди, диски для болгарки по дереву, цвяхи для ремонту підлоги спортзалу, цвяхи шиферні, дюбеля, само різи, замки електричні дроти, шпаклівка  – на загальну суму в межах 6–и тисяч гривнів.

 

За кошти вилілення районною радою (сума 18 780 грн.) було зроблено ремонт спортзалу.

За сприяння сільського голови партеки С.В. було придбано новорічні подарунки для 140 учнів школи.

 

Ми маємо свій шкільний город. В минулому році було посаджено близько 30 соток картоплі, 2 сотки  столового буряка, моркви . Частину картоплі приносили діти – так що, майже, на весь рік мали свою картоплю.

 

Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл Шаргороського району планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються. 
  Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступовопоповнюються новими  стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте.

 

Своєчасно обрізаються дерева, кущі. Біляться бордюри, підбілюються дерева. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.
 

 

14. Управлінська діяльність.

  Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи. 
 У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Здоступом  до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.  
  Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступником директора школи Надією Євгеніївною використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.
  Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва
Мурафською школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється.

 

 І наостанок хочу продемонструвати останнє надбання Мурафської школи у сфері інформаційних технологій - шкільний веб-сайт створений вчитилем інформатики Стаховською А.О., мазур Г.М. Зараз він є одним з кращих шкіл району – за що отримали 1 місце в рацоні і цінний подарунок -  принтер.

Разом з тим у роботі школи мають місце певні проблеми та недоліки:

-найнижчий рівень навчальних досягнень мають учні 10 класу (6,9б.);

- вчителі-предметники мало уваги приділяють позакласній роботі, не забезпечують участь учнів у міжнародних предметних конкурсах (крім філологічних конкурсів «Соняшник» , « Русский медвежонок» та конкурсу з англійської мови «ПАЗЛ»);

- недостатній рівень навчальних досягнень (6,3 б.) показали учні   на зрізах знань з економіки (вчКокиза В.Й.,) та української мови 6,8 ( вчителі Симонішена Н.О. та Слободянюк Т.О.)

- лише 4 учителя подають матеріали творчого доробку до друку у фахових виданнях;

- потребують осучаснення стенди у навчальних кабінетах та коридорах;

- потребує  оновлення спортінвентар у спортзалі;

- потребують заміни  частина віконних рам приміщення школи.

 

Виходячи з вищесказаного,  педколектив та адміністрація школи у 2016-2017 н.р. буде працювати над вирішенням таких завдань:

-         Забезпечення виконання чинного законодавства щодо реалізації прав громадян на здобуття якісної освіти:

-         Закону України від 06.07.2010 р. № 2442-VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу».

-         Указу Президента України від 30.09.2010 р. № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».

-         Указу Президента України від 30.09.2010 р. № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді».

-         Постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. № 1318 «Порядок здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» зі змінами та доповненнями, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від  27.08.2010 року N 788. 

-         Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад».

-         Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462 «Про Державний стандарт початкової загальної освіти».

-         Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392 «Про затвердження  Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

-         Наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 р. № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти».

-         Наказу Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 р. № 521 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах».

 

-         Реалізація державних та регіональних програм у галузі освіти;

-         Забезпечення якісної підготовки випускників до участі у ЗНО;

-         Забезпечення  відповідності ведення ділової  документації існуючим вимогам та інструкціям;

-         Реалізація нової методичної проблеми школи «Розвиток творчої ініціативи вчителя і учня на основі інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу»;

-         Реалізація роботи по впровадженню профільного навчання;

-         Забезпечення 100-відсоткового володіння ІКТ вчителями школи;

-         Забезпечення належного контролю за станом здоров*я учнів та проходження ними профілактичних медоглядів;

-         Виховання в дітей цілісної системи цінностей і духовних пріоритетів, розвитку їх громадянської активності, формування здорового способу життя;

-         Забезпечення подальшого розвитку учнівського врядування;

-         Модернізація навчально-матеріальної бази школи.

 

 

 Пріоритетним залишається завдання підвищення якості освіти, забезпечення рівного доступу до неї; впровадження інноваційних методів навчання та виховання.

         Адміністрації, вчителям школи слід спрямувати зусилля на створення умов для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної  й іншої діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів.