Протокол засідання ради округу

 

 

Протокол №1

засідання ради округу

 від16.09.2016 року

засідання ради Мурафськогоосвітнього округу

 

Присутні:

Голова радиокругу – Шведа Г.О.

Секретар ради округу – Мащук Н.Є.

Члени ради округу: Моркот В.А., Гордієнко О.М., Палій І. В.

Порядок денний:

1. Про організацію довозу учнів.

2. Про інформаційний простір округу.

3. Про організацію та проведення окружних етапівспортивних змагань та конкурсів.

4. Про затвердження перспективного та річного плану роботи ради освітнього округу .

І. СЛУХАЛИ:

1.     Шведу Г.О.,голову ради округу, яказапропонувала скласти графік довозу учнів до Мурафської СЗШ І-ІІІ ступенів.Запровадити практику інформування опорного навчального закладу перед початком кожного навчального року про кількістьучнів та вчителів, щопідвозяться. Також необхідно інформувати дирекцію Мурафської СЗШ прозміни у цих показниках.

ВИСТУПИЛИ:

1.     Палій І.В. - директор Шаргородської ДЮСШ, який запропонував покласти організацію підвозу учнів на батьків, а також підтримав пропозицію щодо інформування про  учасників довозу.

ВИРІШИЛИ:

1.     Покласти відповідальність та організацію підвозу учнів на батьків  в

межах освітнього округу.

2.     Інформувати базовий  навчальний заклад про кількість учасників довозу на навчальний рік та при змінах у цих показниках.

ІІ. СЛУХАЛИ:

2.Шведу Г.О.,голову ради округу,яка висловила пропозиції щодо формування інформаційного простору освітнього округу. На даний час всі заклади мають електронні адреси, тому слід запровадити електронну розсилку та обмін інформацією між дирекціями навчальних закладів.Працює сайт Мурафської СЗШ, тому реальним є відображення інформації про заходи в школах освітнього округу. 

ВИРІШИЛИ:

1.     Дирекціям шкіл з 01.10.2016 року запровадити електронне спілкування

та обмін інформацією в межах освітнього округу.

2.     Дирекції Мурафської СЗШ  на сайті навчального закладу розміщувати

оголошення та інформацію про новини з шкілосвітнього округу.

ІІІ. СЛУХАЛИ:

1.     Шведу Г.О.,голову ради округу, яка проінформувала присутніх про

основні конкурси,  спортивні змагання, проведення яких передбачені річним планом роботи округу, про моніторинг стану здоров’я школярів освітнього округу, про організацію виставки-презентації кращих наробок педагогів щодо впровадження моделі школи сприяння здоров’ю.

ВИСТУПИЛИ:

1.Моркот В.А.,директорДовжанської СЗШ І-ІІІ ступенів, яка запропонувала включити заходи з профілактики шкідливих звичок у дітей і проведення міжшкільних конкурсів «Кращий учень-спортсмен року».

2.Гордійчук О.М. запропонувала  раді округу обов’язкову присутність членів  при проведенні спільних заходів, а також обов’язкову відеозйомку.

ВИРІШИЛИ:

1.     Рекомендувати раді освітнього округу організувати свою роботу у

відповідності з Положенням.

2.     В план роботи освітнього округу включити заходи з профілактики

шкідливих звичок у дітей і проведення міжшкільних конкурсів «Кращий учень-спортсмен року».

3.     Дирекціям шкіл організувати обов’язкове попереднє інформування  ради округу про проведення конкурсних заходів та їх відеозйомку.

ІV. СЛУХАЛИ:

1.     Шведу Г.О.,голову ради округу, яка познайомила  присутніх з перспективним планом роботи на 2016-2021рр. та річним планом роботи освітнього округу на 2016-2017 н.р.

ВИРІШИЛИ:

1.     Затвердити перспективний та річний план роботи освітнього округу.

 

Голова ради округу           Шведа Г.О                                                                    

Секретар ради округу          Машук Н.Є.