Академічна доброчесність

Закон України "Про освіту

Стаття 42. Академічна доброчесність 

1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягн

 

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Мурафської СЗШ І-ІІІ ступенів